6 SEPTEMBER 2022 — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard het addendum van 13 juni 2022 aan de collectieve overeenkomst van 19 mei 2021 over de minimale voorwaarden die...

09-11-2022
Publicaties

Addendum aan de collectieve overeenkomst van 19 mei 2021 over de minimale voorwaarden die moeten opgenomen worden in de opleidingsovereenkomsten die met artsenspecialisten in opleiding worden...

27-06-2022
PublicatiesDocumenten

De Federale Overheidsdienst (FOD VVVL) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft onlangs een rapport afgerond voor de evaluatie van het « Nationaal strategisch plan ter...

18-11-2019
PublicatiesProtocol
MDRO, Antibiotica, resistentie, bacterie