Template opleidingsovereenkomst met de minimale verplichte bepalingen van toepassing vanaf 1 april 2024.

17-04-2024
Tekstdocument

Op 12 mei 2022 werd door de NPCAZ een collectieve overeenkomst goedgekeurd over het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten. Deze stabilisering gold vanaf 28 januari 2022 tot 30...

15-03-2024
Tekstdocument

 6 SEPTEMBER 2022 — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard het addendum van 13 juni 2022 aan de collectieve overeenkomst van 19 mei 2021 over de minimale voorwaarden die...

09-11-2022
Publicaties

Addendum aan de collectieve overeenkomst van 19 mei 2021 over de minimale voorwaarden die moeten opgenomen worden in de opleidingsovereenkomsten die met artsenspecialisten in opleiding worden...

27-06-2022
PublicatiesDocumenten