Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het college van geneesheren voor het centrum voor chronische nierinsufficiëntie...

15-12-2006
WerkingWetgeving
besluit, wijziging, leden

Advies gezamenlijk van de Afdelingen Programmatie & Erkenning en financiering van de NRZV betreffende de financiering van de kwaliteit in het ziekenhuis

12-10-2006
PublicatiesAdviezen
financiering