Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het college van geneesheren voor het centrum voor chronische nierinsufficiëntie...

15-12-2006
WerkingWetgeving
besluit, wijziging, leden

Advies gezamenlijk van de Afdelingen Programmatie & Erkenning en financiering van de NRZV betreffende de financiering van de kwaliteit in het ziekenhuis

12-10-2006
PublicatiesAdviezen
financiering

Advies gezamenlijk van de Afdelingen Programmatie & Erkenning en Financiering over de wijze van vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen op 1 januari 2006 en 1...

10-11-2005
PublicatiesAdviezen
budget, financiële middelen, dagprijs