Verslag

01-01-2004
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, Nefrologie, chronische nierziekte

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie...

30-07-2003
WerkingWetgeving
besluit, wijziging, leden

“Het Handvest” : Model van protocol voor wederzijdse informatie-uitwisseling tussen ziekenhuis en huisartsen

13-05-2003
PublicatiesAdviezen
Het Handvest, wederzijdse informatieuitwisseling

Coördinatie van de Medische en Ziekenhuis Informatie

15-10-2002
PublicatiesAdviezen
Coördinatie van de Medische en Ziekenhuis Informatie

Langetermijnbewaring van patiëntendossiers in ziekenhuizen

18-06-2002
PublicatiesAdviezen
langetermijnbewaring dossiers