Advies inzake het programma algemeen ziekenhuis in het kader van het nieuw ziekenhuisconcept

24-07-1997
PublicatiesAdviezen
algemeen ziekenhuis, ziekenhuisconcept, programma

Advies - krachtlijnen voor de organisatie van de evaluatie van de medische activiteit in de ziekenhuizen 

08-06-1995
PublicatiesAdviezen
evaluatie, medische activiteit

Advies met als titel "princiepsnota : van structuur naar activiteitsprogramma". Elementen van een nieuw erkenningsconcept voor de ziekenhuizen

14-07-1994
PublicatiesAdviezen
erkenningsconcept, principenota

Advies van de NRZV betreffende erkenningsnormen voor ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten met uitzondering van de psychiatrische ziekenhuizen

09-12-1988
PublicatiesAdviezen
erkenningsnormen, psychiatrische ziekenhuizen

Advies inzake de permanente aanwezigheid van een geneesheer in ziekenhuisverband

10-12-1987
PublicatiesAdviezen
aanwezigheid, geneesheer, ziekenhuisverband, permanent

Advies betreffende de minimum-taken die aan de hoofdgeneesheer en de geneesheer-diensthoofd worden opgedragen overeenkomstig artikel 2 bis van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen

11-06-1987
PublicatiesAdviezen
hoofdgeneesheer, geneesheer-diensthoofd, taken, wet 1963