Informatie

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/

Niveau van naleving

Bij gebrek aan een audit is deze website niet conform.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Gezien de recente lancering van de site, zal er zeer binnenkort een externe audit van de toegankelijkheid worden uitgevoerd. Deze audit zal bestaan uit een analyse (vereenvoudigd of diepgaand).

Ontoegankelijke inhoud

De audit (vereenvoudigd of diepgaand) zal bepalen of er inhoud is die niet toegankelijk is.

Volledige naleving kan alleen worden gegarandeerd met een diepgaande audit.

Contactgegevens

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je contact opnemen met ons via ons contactformulier.

Ben je het niet eens met het antwoord, dan kan je contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvensestraat 48 bus 6
1000 Brussel
contact@federaalombudsman.be
Website van de federale ombudsman

Verbeteringsplan

Een externe audit van de toegankelijkheid zal zeer binnenkort worden uitgevoerd. Deze audit zal bestaan uit een vereenvoudigde analyse.

Deze verklaring is op 06/02/24 opgesteld.

Extra informatie

Documenttype: 
Tekstdocument