Informatie

Hoewel het basisscenario enkel historische trends reproduceert, bevatten de alternatieve scenario's ondersteunde hypotheses die afwijken van deze waargenomen trends.

Met de expertise van de leden van de werkgroep Verpleegkundigen van de Planningscommissie – medisch aanbod en de resultaten van het project "Horizon scanning voor het beroep van verpleegkundige", uitgevoerd door het bedrijf IM Associates in opdracht van de Cel Planning van het medisch aanbod van de FOD Volksgezondheid, kwantificeert dit rapport de omvang van de benodigde middelen om de hypothese van de optimale omkadering te bereiken die de kwaliteit van de verpleegkundige zorg waarborgt, rekening houdend met een toename in de vraag naar zorg.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistiekenPublicatiesStudies
Beroep: 
GezondheidszorgberoepVerpleegkundige
Thematiek: 
Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, alternatief scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, RIZIV, RSZ, planning, model