In de kijker : COVID-19

Heropstart van de ambulante zorgverstrekking:

u vindt alle adviezen van de Raden van de gezondheidsbeoefenaars op deze pagina.

U bevindt zich op de website advies- en overlegorganen inzake gezondheid van de FOD Volksgezondheid.

Deze website herbergt alle documenten die uitgaan van de advies- en overlegorganen waarvan het secretariaat door het Directoraat Generaal Gezondheidszorg wordt beheerd en die betrekking hebben op de gezondheid.

Om snel een bepaald document terug te vinden, kan u rechtstreeks naar het advies- en overlegorgaan surfen of de zoekmotor gebruiken. Rechts kan u de zoekopdracht verfijnen.

Veel opzoekplezier !

Overlegorganen

 

  • Plenaire vergaderingen FCE om 16ukalender 2020:

    Maandag 7 december 2020     

 

De Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek...