Registratiedocument binnen de vier werkdagen na de euthanasie te bezorgen op volgend adres:

Federale Controle en Evaluatiecommissie Euthanasie (FCEE)

Galileelaan 5/2...

11-07-2024
FormulierenVerklaringen

Registratiedocument voor een euthanasie van een minderjarige niet-ontvoogde patiënt (PDF af te drukken en in te vullen)

11-07-2024
FormulierenVerklaringen
euthanasie, registratiedocument, minderjarige

Registratiedocumenten voor een euthanasie van een volwassen of minderjarige en ontvoogde patiënt (PDF af te drukken en in te vullen)

11-07-2024
FormulierenVerklaringen
Euthanasiecommissie, euthanasie, Registratiedocumenten, volwassen

Registratiedocument voor een euthanasie van een minderjarige niet-ontvoogde patiënt (Word in te vullen en af te drukken)

11-07-2024
FormulierenVerklaringen
registratiedocument, euthanasie, minderjarige patient

Dit verslag analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling met verschillende bronnen : de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het...

08-07-2024
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit tandartsen, beroepsactiviteit, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, bijzondere beroepstitel, evolutie

Dit advies uitgebracht door de Planningscommissie - medisch aanbod op 4 juni 2024, wordt gegeven in het kader van de planning van de verpleegkundigen. Het advies omvat een overzicht van de...

27-06-2024
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, verpleegkundigen, toekomstscenario's, aanbevelingen, 4 pijlers