29 JULI 2005. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten in de geriatrie.

29-07-2005
WerkingWetgeving
gériatrie, stagedienst, stagemeester

 Advies m.b.t. de erkenningsnormen voor het zorgprogramma cardiale pathologie

08-06-2006
PublicatiesAdviezen
erkenningsnormen, zorgprogramma, cardiale pathologie

 Advies van de NRZV m.b.t. de structurele integratie van de proefprojecten inzake het gezondheidsbeleid t.a.v. patiënten in permanent vegetatieve status (PVS) en minimaal responsieve status (MRS...

14-09-2006
PublicatiesAdviezen
permanent vegetatieve status, MRS, proefprojecten, gezondheidsbeleid, PVS