Advies betreffende het ontwerp tot wijziging van het KB van 18 januari 1994 'houdende de lijst van bijzondere beroepstitles en bijzondere beroepsbekwamingen voor de beoefenaars van de...

15-02-2000
PublicatiesAdviezen
wijziging, KB, beroepstitel

Definitief advies betreffende de nieuwe erkenningsnormen voor de RVT's. Integratie van paramedisch en verzorgend personeel.

26-09-2000
PublicatiesAdviezen
erkenningsnormen, RVT, paramedisch

Advies voor erkenning van bijzondere bekwaamheden die de verpleegkundige heeft verworven en vereiste beroepservaring voor de toegang tot de erkenning van bijzondere bekwaamheden. 

26-09-2000
PublicatiesAdviezen
erkenning, bekwaamheden, beroepservaring

Voorontwerp van wet tot wijziging van het Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunde, de verpleegkunde en de paramedische beroepen en de...

24-10-2000
PublicatiesAdviezen
voorontwerp, wijziging, KB

Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde inzake de criteria voor erkenning van beoefenaars van de verpleegkunde als houders van de bijzondere beroepstitel van gespecialiseerde...

13-03-2001
PublicatiesAdviezen
criteria, erkenning, palliatieve zorg

Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde inzake de criteria voor erkenning van beoefenaars van de verpleegkunde als houders van de bijzondere beroepstitel van gespecialiseerde...

24-04-2001
PublicatiesAdviezen
criteria, erkenning, oncologie

15 OKTOBER 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens.

15-10-2001
WerkingWetgeving
gezondheidsgegevens, stagedienst, stagemeester