Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde inzake de criteria voor erkenning van beoefenaars van de verpleegkunde als houders van de bijzondere beroepstitel van gespecialiseerde...

13-03-2001
PublicatiesAdviezen
criteria, erkenning, palliatieve zorg

Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde inzake de criteria voor erkenning van beoefenaars van de verpleegkunde als houders van de bijzondere beroepstitel van gespecialiseerde...

24-04-2001
PublicatiesAdviezen
criteria, erkenning, oncologie

15 OKTOBER 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens.

15-10-2001
WerkingWetgeving
gezondheidsgegevens, stagedienst, stagemeester

Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde inzake het koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de verpleegkundige activiteit in de ziekenhuizen 

16-10-2001
PublicatiesAdviezen
kwalitatieve, toetsing, activiteiten