Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde inzake de creatie van een nieuw gezondheidszorgberoep

17-12-2002
PublicatiesAdviezen
creatie, nieuw, gezondheidsberoep

A1: Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde inzake de de wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 1994 tot vaststelling van de erkenningsprocedure waarbij de beoefenaars van de...

28-01-2003
PublicatiesAdviezen
wijziging, erkenningsprocedure, beroepstitel

A3 Advies voorDe bijzondere beroepsbekwaamheid van gegradueerde verpleegkundige in de oncologie

18-03-2003
PublicatiesAdviezen
gegradueerd, oncologie, beroepsbekwaamheid

A4 Advies voor:De bijzondere beroepsbekwaamheid van gegradueerde verpleegkundige in de oncologie

18-03-2003
PublicatiesAdviezen
gegradueerd, oncologie, beroepsbekwaamheid

Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde betreffende de omzendbrief van erkenning voor beoefenaars van de verpleegkunde tot het dragen van de bijzondere beroepstitel van gegradueerde...

18-03-2003
PublicatiesAdviezen
omzendbrief, beroepstitel, spoedgevallenzorg

Advies betreffende het ontwerp tot wijziging van het KB van 18 januari 1994 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwamingen voor de beoefenaars van de verpleegkunde...

18-03-2003
PublicatiesAdviezen
wijziging, beroepsbekwamingen, lijst

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg...

22-05-2003
WerkingWetgeving
besluit, benoeming, wijziging

 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor intensieve zorg

22-05-2003
WerkingWetgeving
besluit, wijziging, benoeming