Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde betreffende de omzendbrief van erkenning voor beoefenaars van de verpleegkunde tot het dragen van de bijzondere beroepstitel van gegradueerde...

18-03-2003
PublicatiesAdviezen
omzendbrief, beroepstitel, spoedgevallenzorg

Advies betreffende het ontwerp tot wijziging van het KB van 18 januari 1994 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwamingen voor de beoefenaars van de verpleegkunde...

18-03-2003
PublicatiesAdviezen
wijziging, beroepsbekwamingen, lijst

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg...

22-05-2003
WerkingWetgeving
besluit, benoeming, wijziging

 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor intensieve zorg

22-05-2003
WerkingWetgeving
besluit, wijziging, benoeming

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie...

30-07-2003
WerkingWetgeving
besluit, wijziging, leden

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie (publicatie 30-07-2003

30-07-2003
WerkingWetgeving
besluit, wijziging, benoeming

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie

30-07-2003
WerkingWetgeving
besluit, wijziging, benoeming

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « reproductieve geneeskunde...

30-07-2003
WerkingWetgeving
besluit, wijziging, benoeming

Advies voor: Strategisch plan voor de verpleegkundige beroepsbeoefening

16-12-2003
PublicatiesAdviezen
strategisch, plan, beroepsbeoefening