EVENREDIGHEIDSRICHTLIJN

Hierbij wordt u geïnformeerd over een voorontwerp met betrekking tot de aanpassing van het ministerieel besluit van 29 maart 2002 betreffende de criteria voor de...

14-12-2023
Evenredigheid

Binnen de Hoge Raad Artsen, functioneert een gemengde Werkgroep met specialisten en met kandidaat specialisten in professionele vorming. Deze werkgroep vergaderde voor het eerst op 22 november...

12-12-2023
Evenredigheid
pathologische anatomie

Mogelijkheid tot reactie is gesloten

Hierbij wordt u geïnformeerd over een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de...

24-11-2023
Evenredigheid

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde voor wijziging van het K.B. van 18 juni 1990 houdende de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen...

09-11-2023
PublicatiesAdviezen