14 oktober 2022 : EUTHANASIE – Reactie van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie op het arrest van het Europees Hof voor...

14-10-2022
PublicatiesPersberichten
Euthanasiecommissie, EHRM, anonimiteit

Wet bettrefende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot...

08-01-2019
WerkingWetgeving