Wet bettrefende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot...

08-01-2019
WerkingWetgeving

20 DECEMBER 1978. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de criteria voor stage en beoefening van de revalidatie, met het oog op de erkenning van geneesheren-specialisten in de revalidatie op...

20-12-1978
WerkingWetgeving
revalidatie, stagedienst, stagemeester