Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde inzake de de wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1996 tot vaststelling van de criteria voor erkenning van beoefenaars van de...

15-01-2002
PublicatiesAdviezen
wijziging, ministerieel besluit, beroepstitel

Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde inzake de artikelen 34 en 36 van de wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg

19-02-2002
PublicatiesAdviezen
artikelen, maatregelen

Definitief advies: De bijzondere beroepsbekwaamheid van gegradueerde verpleegkundige in de oncologie

19-02-2002
PublicatiesAdviezen
beroepsbekwaamheid, gegradueerde, oncologie

27 FEBRUARI 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van...

27-02-2002
WerkingWetgeving
gerechtelijke geneeskunde, stagedienst, stagemeester

18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische...

18-10-2002
WerkingWetgeving
klinische hematologie, stagedienst, stagemeester

12 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit heelkunde...

12-12-2002
WerkingWetgeving
heelkunde, stagedienst, stagemeester

Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde inzake de creatie van een nieuw gezondheidszorgberoep

17-12-2002
PublicatiesAdviezen
creatie, nieuw, gezondheidsberoep

A1: Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde inzake de de wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 1994 tot vaststelling van de erkenningsprocedure waarbij de beoefenaars van de...

28-01-2003
PublicatiesAdviezen
wijziging, erkenningsprocedure, beroepstitel

A3 Advies voorDe bijzondere beroepsbekwaamheid van gegradueerde verpleegkundige in de oncologie

18-03-2003
PublicatiesAdviezen
gegradueerd, oncologie, beroepsbekwaamheid