15 OKTOBER 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens.

15-10-2001
WerkingWetgeving
gezondheidsgegevens, stagedienst, stagemeester

Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde inzake het koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de verpleegkundige activiteit in de ziekenhuizen 

16-10-2001
PublicatiesAdviezen
kwalitatieve, toetsing, activiteiten

Activiteitenrapport

01-01-2002
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, Intensieve zorg, GIFT-project