Advies betreffende het ontwerp tot wijziging van het KB van 18 januari 1994 'houdende de lijst van bijzondere beroepstitles en bijzondere beroepsbekwamingen voor de beoefenaars van de...

15-02-2000
PublicatiesAdviezen
wijziging, KB, beroepstitel

Definitief advies betreffende de nieuwe erkenningsnormen voor de RVT's. Integratie van paramedisch en verzorgend personeel.

26-09-2000
PublicatiesAdviezen
erkenningsnormen, RVT, paramedisch

Advies voor erkenning van bijzondere bekwaamheden die de verpleegkundige heeft verworven en vereiste beroepservaring voor de toegang tot de erkenning van bijzondere bekwaamheden. 

26-09-2000
PublicatiesAdviezen
erkenning, bekwaamheden, beroepservaring