Informatie

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Hierbij wordt u geïnformeerd over dit voorontwerp. 

Dit voorontwerp van wet strekt ertoe om aan de apothekers die hun beroep uitoefenen in de voor het publiek toegankelijke apotheek, te machtigen tot het toedienen van het vaccin tegen de seizoensgriep, voor zover deze aan de opleidingsvoorwaarden voldoen die van toepassing zijn  voor het toedienen van het vaccin tegen SARS-COVID.

Deze informatie wordt meegedeeld in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.

Mededeling en mogelijkheid tot reactie tot en met 29/09/2023 op dit e-mail adres.

Meer info over de evenredigheidsrichtlijn

Extra informatie

Documenttype: 
EvenredigheidWerkdocumenten
Beroep: 
ApothekerArts
Trefwoorden: 
vaccinatie