Informatie

Terwijl het basisscenario alleen de historische trends weergeeft, bevatten de alternatieve scenario's onderbouwde aannames die afwijken van deze waargenomen trends.

De eerste alternatieve scenario’s werden gepubliceerd in april 2022 opdat het advies betreffende de quota 2028-2033 kon worden opgesteld.

Naar aanleiding van een verzoek van de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke om de artsenquota voor 2028-2033 te herzien, werden nieuwe alternatieve scenario’s ontwikkeld voor de workforce artsen 2041.

In 4 vergaderingen die plaatsvonden tussen februari en maart 2023 heeft de werkgroep artsen zich geconcentreerd op de volgende twee centrale assen van het projectiemodel: het activiteitsniveau van de beroepsbevolking en de zorgbehoeften van de bevolking.

Deze scenario's werden gebruikt om de instroomniveaus voor de verschillende specialismen aan te passen op basis van de geraamde toekomstige behoeften, een stap die leidde tot het advies over de quota voor 2029-2033.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
ArtsArtsen-specialistenCardioloogChirurgGeriaterGezondheidszorgberoepGynaecoloogHuisartsIntensivistNefroloogOncoloogPediaterRadioloogUrgentieartsUroloog
Trefwoorden: 
HWF, alternatief scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, planning, quota, model