Adviesaanvraag betreffende de medische organisatie van de Sp-dienst (neurologische aandoeningen)

18-01-2005
PublicatiesAdviezen
Sp-dienst, neurologische aandoeningen, medische organisatie

Dit verslag geeft een synthese van de resultaten die in het verslag "Tandartsen op de arbeidsmarkt 2004-2012" naar voren kwamen. Het vestigt de aandacht op de belangrijkste punten waarmee men...

04-12-2015
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit tandartsen, professionele activiteit, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, bijzondere beroepstitel, evolutie

13 JUNI 2018. — Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde

13-06-2018
Publicaties

 Tussentijds advies aangaande wetsvoorstel mayeur dd. 20 januari 2006 m.b.t. de nosocomiale infecties / veiligheidsnormen en schadevergoeding

11-05-2006
PublicatiesAdviezen
wetsvoorstel, Mayeur, veiligheidsnormen, schadevergoeding

Advies van de sectie inzake erkenning van diensten voor
- Diagnostische hartradiologie
- Interventionele cardiologie
- Cardiochirurgie als functie van cardiale pathologieën

09-06-1994
PublicatiesAdviezen
hartradiologie, diagnose, cardiologie, cardiochirurgie