FRZV/D/604-2 - bijlage 3 : Visienota revalidatie dagziekenhuis (beroepsverenigingen fysische geneeskunde en revalidatie)

25-04-2024
PublicatiesAdviezen
erkenning in cascade

FRZV/D/604-2 - bijlage 1 :  Adviesvraag met de lijst van erkenningsnormen

25-04-2024
PublicatiesAdviezen
erkenning in cascade

FRZV/D/604-2 - Advies van de FRZV “erkenning in cascade” – deel 2 (+ bijlagen : 

  • Adviesvraag met de lijst van erkenningsnormen
  • Normen m.b.t. operatiekwartier in UZ Leuven
  • ...
25-04-2024
PublicatiesAdviezen
erkenning in cascade

EVENREDIGHEID

De Hoge Raad Artsen brengt u hierbij op de hoogte van de voorbereiding van een advies en de intentie tot

  • het aanpassen van  de
  • ...
25-04-2024
EvenredigheidWerkdocumenten

Hoewel het basisscenario enkel historische trends reproduceert, bevatten de alternatieve scenario's ondersteunde hypotheses...

19-04-2024
PublicatiesStatistieken
HWF, alternatief scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, RIZIV, RSZ, planning, model

Deze basisscenario’s werden ontwikkeld om de balans tussen het aantal verpleegkundigen en de zorgnoden van de bevolking te onderzoeken voor de periode 2021-2046. Als uitgangspunt voor deze...

18-04-2024
PublicatiesStatistieken
HWF, scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, planning, model, zorgconsumptie