Advies gezamenlijk van de Afdelingen Programmatie & Erkenning en Financiering over de wijze van vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen op 1 januari 2006 en 1...

10-11-2005
PublicatiesAdviezen
budget, financiële middelen, dagprijs

Enquête

01-01-2005
FormulierenEnquêtes
pasgeborene, MIC, materniteit

Presentatie indicatoren kwaliteitszorg, geïnformatiseerde registratie, nationaal jaarrapport, feedback

24-11-2004
EventsInfosessies
pasgeborene, presentatie, materniteit