Langetermijnbewaring van patiëntendossiers in ziekenhuizen

18-06-2002
PublicatiesAdviezen
langetermijnbewaring dossiers

Advies m.b.t. het koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de...

19-12-2000
PublicatiesAdviezen
associatie van ziekenhuizen, normen