Advies m.b.t. het koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de...

19-12-2000
PublicatiesAdviezen
associatie van ziekenhuizen, normen

Advies inzake het gebruik van farmaceutische producten in ziekenhuizen

23-04-1998
PublicatiesAdviezen
farmaceutische producten, ziekenhuizen