Informatie

Op 12 mei 2022 werd door de NPCAZ een collectieve overeenkomst goedgekeurd over het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten. Deze stabilisering gold vanaf 28 januari 2022 tot 30 april 2023. De betrokken collectieve overeenkomst werd op 28 april 2023 verlengd tot 31 december 2023. De betrokken collectieve overeenkomsten werden algemeen bindend verklaard door de Koninklijke Besluiten van 20 juli 2022 (B.S. 1 augustus 2022) en 11 juli 2023 (B.S. 2 oktober 2023). Door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid wordt voorgesteld om een
standstill te voorzien in de loop van het jaar 2024.

Extra informatie