Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie (publicatie 15-09-1999)

15-09-1999
WerkingWetgeving
besluit, gériatrie, benoeming

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie (publicatie 15-09-1999)

15-09-1999
WerkingWetgeving
besluit, benoeming, gériatrie

Advies van de permanente werkgroep psychiatrie van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen :  krachtlijnen voor de uitbouw van de kinder- en jeugdpsychiatrische hulpverlening

10-06-1999
PublicatiesAdviezen
uitbouw, kinderpsychiatrische hulpverlening, jeugdpsychiatrische hulpverlening, werkgroep