Advies m.b.t. bijsturing van het beleid inzake spoedgevallenzorg

28-09-2000
PublicatiesAdviezen
spoedgevallenzorg, beleid, politiek

Definitief advies betreffende de nieuwe erkenningsnormen voor de RVT's. Integratie van paramedisch en verzorgend personeel.

26-09-2000
PublicatiesAdviezen
erkenningsnormen, RVT, paramedisch

Advies voor erkenning van bijzondere bekwaamheden die de verpleegkundige heeft verworven en vereiste beroepservaring voor de toegang tot de erkenning van bijzondere bekwaamheden. 

26-09-2000
PublicatiesAdviezen
erkenning, bekwaamheden, beroepservaring

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1991 met betrekking tot de uitoefening van het beroep van vroedvrouw.

21-09-2000
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Beroepsuitoefening

Advies van de permanente werkgroep RVT inzake de nieuwe erkeningsnormen RVT

13-07-2000
PublicatiesAdviezen
werkgroep RVT, erkenningsnormen, RVT

Advies m.b.t. het zorgprogramma cardiologie : voorstel tot aanpassing van het K.B. van 16 juni 1999 + (bijlagen A en B)

13-07-2000
PublicatiesAdviezen
zorgprogramma, cardiologie, aanpassing