Protocol gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, met betrekking tot de eerstelijnsgezondheidszorg

15-04-2005
PublicatiesProtocol
eerstelijnsgezondheidszorg

Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de harmonisering van het vaccinatiebeleid

15-04-2005
PublicatiesProtocol
vaccinatiebeleid, harmonisering

Protocol tussen de Federale Regering en de in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van een gezondheidsenquête

11-12-2006
PublicatiesProtocol
gezondheidsenquête, financiering

Protocol tussen de federale regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van een gezondheidsenquête

29-03-2000
PublicatiesProtocol
organisatie, financiering