Protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van een gezondheidsenquête

10-04-2012
PublicatiesProtocol
organisatie, financiering, gezondheidsenquête

Protocolakkoord Huishoudelijk reglement van de IMC volksgezondheid

30-03-2015
PublicatiesProtocol
IMC, huishoudelijk reglement

Protocolakkoord van 15/04/2010 betreffende het Huishoudelijk reglement van de Algemene Cel Drugsbeleid

15-04-2010
Publicaties
huishoudelijk reglement, Algemene cel drugsbeleid

Protocolakkoord van 30/03/2015 betreffende het Huishoudelijk reglement van de Interministeriële conferentie Volksgezondheid

30-03-2015
Publicaties
huishoudelijk reglement, Interministeriële conferentie volksgezondheid, IMC

Protocolakkoord betreffende de relatie tussen de beroepsbeoefenaars die in de sector voor hulp aan personen met een handicap werkzaam zijn en de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen

24-02-2014
PublicatiesProtocol
handicap, werkzaam

Protocolakkoord van 24 juni 2013 tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet inzake de activiteiten en financiering van het kankerregister

24-06-2013
PublicatiesProtocol
kankerregister, financiering

Protocolakkoord betreffende de relatie tussen de personen die erkend zijn door de office de la Naissance et l'Enfrance, de personen die tewerkgesteld zijn in een door Kind en Gezind vergunde of...

24-02-2014
PublicatiesProtocol
Kind & Gezin, toezicht

Protocolakkoord metbetrekking tot het nationale plan multidrug resistant organisms 

30-09-2013
PublicatiesProtocol
plan, MDRO, multidrug resistant organisms