Protocol gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, met betrekking tot de eerstelijnsgezondheidszorg

25-07-2001
PublicatiesProtocol
eerstelijnsgezondheidszorg

Advies inzake het algemeen referentiekader voor de uitbouw van de forensische psychiatrische zorg

12-07-2001
PublicatiesAdviezen
referentiekader, forensische psychiatrische zorg

Advies inzake het sociaal werk in geestelijke gezondheidszorg

12-07-2001
PublicatiesAdviezen
sociaal werk, geestelijke gezondheidszorg

Aanhangsel bij het protocolakkoord van 25 oktober 2000 tot samenwerking tussen de Federale Overheid en de Gemeenschappen inzake mammografische borstkankerscreening en betreffende de overdracht van...

30-05-2001
PublicatiesProtocol
mammografie, borstkanker, screening

Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde overheden inzake de totstandkoming van een geïntegreerd gezondheidsbeleid inzake drugs

30-05-2001
PublicatiesProtocol
drugs

Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Overheid en Overheden bedoeld bij artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende de preventie van, en in het bijzonder de vaccinatie tegen...

30-05-2001
PublicatiesProtocol
Haemophilus influenzae, type b, influenza

Elektronische Gezondheidsberichten (dit document bestaat alleen in het Engels)

24-04-2001
PublicatiesAdviezen
elektronische gezondheidsberichten

Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde inzake de criteria voor erkenning van beoefenaars van de verpleegkunde als houders van de bijzondere beroepstitel van gespecialiseerde...

24-04-2001
PublicatiesAdviezen
criteria, erkenning, oncologie