NRZV/D/SF/116-1 - Advies van de Afdeling Financiering betreffende de wijzigingen van het KB 25/02/2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het BFM op 1ste juli 2015

12-02-2015
PublicatiesAdviezen
wijziging, KB, vereffening

Advies van de Afdeling Financiering van de NRZV geformuleerd naar aanleiding van de aankondiging door de administratie van FOD Volksgezondheid dat de nieuwe onderdelen B1 en B2 van het BFM van de...

09-07-2015
PublicatiesAdviezen
BFM, ziekenhuizen

NRZV/D/SF/83-1 - Advies van de Afdeling Financiering van de NRZV betreffende de wijzigingen in het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen...

13-12-2012
PublicatiesAdviezen
wijziging, KB, minimumindeling

Advies van de Afdeling Financiering van de NRZV m.b.t. de wijziging van het KB van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het BMF op 1 januari 2012

01-12-2011
PublicatiesAdviezen
wijziging, KB, BFM