Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie (publicatie 15-09-1999)

15-09-1999
WerkingWetgeving
besluit, gériatrie, benoeming

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie (publicatie 15-09-1999)

15-09-1999
WerkingWetgeving
besluit, benoeming, gériatrie

Advies van de permanente werkgroep psychiatrie van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen :  krachtlijnen voor de uitbouw van de kinder- en jeugdpsychiatrische hulpverlening

10-06-1999
PublicatiesAdviezen
uitbouw, kinderpsychiatrische hulpverlening, jeugdpsychiatrische hulpverlening, werkgroep

Aanhangsel nr. 1 bij het Protocol van 9 juni 1997 gesloten tussen de Federale Regering en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid

25-05-1999
PublicatiesProtocol
ouderenzorgbeleid

Aanhangsel nr. 2 bij het Protocol van 9 juni 1997 gesloten tussen de Federale Regering en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid

25-05-1999
PublicatiesProtocol
ouderenzorgbeleid