15 OKTOBER 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens.

15-10-2001
WerkingWetgeving
gezondheidsgegevens, stagedienst, stagemeester

Codificatiesystemen voor de classificatie van de ziekten

10-10-2001
PublicatiesAdviezen
codificatiesystemen, classificatie ziekten

Protocol gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, met betrekking tot de eerstelijnsgezondheidszorg

25-07-2001
PublicatiesProtocol
eerstelijnsgezondheidszorg

Advies inzake het algemeen referentiekader voor de uitbouw van de forensische psychiatrische zorg

12-07-2001
PublicatiesAdviezen
referentiekader, forensische psychiatrische zorg

Advies inzake het sociaal werk in geestelijke gezondheidszorg

12-07-2001
PublicatiesAdviezen
sociaal werk, geestelijke gezondheidszorg

Aanhangsel bij het protocolakkoord van 25 oktober 2000 tot samenwerking tussen de Federale Overheid en de Gemeenschappen inzake mammografische borstkankerscreening en betreffende de overdracht van...

30-05-2001
PublicatiesProtocol
mammografie, borstkanker, screening

Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde overheden inzake de totstandkoming van een geïntegreerd gezondheidsbeleid inzake drugs

30-05-2001
PublicatiesProtocol
drugs