Advies van de afdeling financiering betreffende de uitvoering van de tewerkstellingsmaatregelen betreffende het sociaal akkoord

09-06-2011
PublicatiesAdviezen
tewerkstellingsmaatregelen, sociaal akkoord

Advies van de NRZV betreffende de begeleiding en omkadering van de ziekenhuisapothekers met een voorlopige erkenning (+ bijlage : begeleidingsbrief)

10-11-2011
PublicatiesAdviezen
ziekenhuisapothekers, erkenning

NRZV/D/AF/73-2 - Advies van de afdeling financiering van de NRZV betreffende de wijziging van Finhosta

12-01-2012
PublicatiesAdviezen
financiering, Finhosta

NRZV/D/AF/76-2 - Advies van de afdeling financiering van de NRZV betreffende de wijziging van het KB van 25 april 2002 m.b.t. de vaststelling en de vereffening van het BFM op 01 januari en 1 juli...

12-01-2012
PublicatiesAdviezen
wijziging, KB, BFM