Aanhangsel nr. 1 bij het Protocol van 9 juni 1997 gesloten tussen de Federale Regering en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid

25-05-1999
PublicatiesProtocol
ouderenzorgbeleid

Aanhangsel nr. 2 bij het Protocol van 9 juni 1997 gesloten tussen de Federale Regering en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid

25-05-1999
PublicatiesProtocol
ouderenzorgbeleid

Advies aangaande :
- De basisactiviteiten in de klinische biologie en de basisactiviteit in de ziekenhuisapotheek (ref. Cc/54bis-98)
- Het medisch-farmaceutisch comité en de...

20-05-1999
PublicatiesAdviezen
klinische biologie, ziekenhuisapotheek, medisch-farmaceutisch comité, bedden

Advies met betrekking tot de specifieke medische uitrusting aangepast aan kinderen van de functies eerste opvang van spoedgevallen , de gespecialiseerde functies voor spoedgevallen en van de mug-...

20-05-1999
PublicatiesAdviezen
medische uitrusting, spoedgevallen, gespecialiseerde functies, MUG

Advies i.v.m. de toevertrouwing van de medische organisatie van de verschillende Sp-diensten aan de internist-geriater

20-05-1999
PublicatiesAdviezen
medische organisatie, Sp-diensten, internist-geriater

Advies aangaande de vergelijking van de actuele normen betreffende de verpleegkundige bestaffing en de lijst van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwamingen voor de beoefenaars...

20-05-1999
PublicatiesAdviezen
normen, beroepstitels, beroepsbekwaming, verpleegkunde

KB houdende benoeming van de leden van de Commissie «Standaarden inzake Telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg»

04-05-1999
WerkingWetgeving
benoeming leden