De Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen, is ondermeer bevoegd voor het adviseren van de Minister van Volksgezondheid betreffende het vaststellen van criteria voor de erkenning van...

16-01-2023
EvenredigheidWerkdocumenten
niveau 2

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Hierbij wordt u geïnformeerd over een advies van de Federale Raad voor de Kinesitherapie over de bijzondere beroepsbekwaamheid in de kinesitherapie bij oudere...

09-03-2023
EvenredigheidWerkdocumenten
oudere personen zorg

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Hierbij wordt u geïnformeerd over een gezamenlijk advies van de Federale Raad voor de Kinesitherapie over de bijzondere beroepsbekwaamheid in de sportkinesitherapie...

09-03-2023
EvenredigheidWerkdocumenten
sportkinesitherapie

Tijdens haar werkzaamheden, heeft de werkgroep
« bouwkalender » samengesteld uit leden van de
Beleidscel van de Minister van Volksgezondheid en
Sociale Zaken, leden aangeduid...

19-06-2006
PublicatiesProtocol
bouwkalender

Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de harmonisering van het vaccinatiebeleid

20-03-2003
PublicatiesProtocol
vaccinatiebeleid, harmonisering

Protocol gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende het gezondheidsbeleid t.a.v. patiënten in een persisterende...

24-05-2004
PublicatiesProtocol
patiënten, vegetatieve status