Advies inzake de operationalisering van de inhoud en organisatie van de dringende psychiatrische crisishulpverlening 

08-02-2001
PublicatiesAdviezen
organisatie, dringende psychiatrische crisishulpverlening, crisishulpverlening, psychiatrische crisishulpverlening

Advies inzake opvang en behandeling van sterk gedragsgestoorde en/of agressieve patiënten

08-02-2001
PublicatiesAdviezen
opvang, behandeling, gedragsgestoord, agressieve patiënten

Advies m.b.t. inhoud, belang en organisatie van de zorgfunctie activering in de geestelijke gezondheidszorg

08-02-2001
PublicatiesAdviezen
zorgfunctie, geestelijke gezondheidszorg

Advies m.b.t. het koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de...

19-12-2000
PublicatiesAdviezen
associatie van ziekenhuizen, normen

Advies :  voorstellen voor de aanpassing van de wetgeving omtrent de geneesmiddelendistributie

14-12-2000
PublicatiesAdviezen
wetgeving, geneesmiddelendistributie

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende het voorontwerp van het wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de...

14-11-2000
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Beroepsuitoefening

Bijlage bij het protocol van 9 juni 1997 gesloten tussen de Federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid

25-10-2000
PublicatiesProtocol
ouderenzorgbeleid