Protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130, 135, 138 van de grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van een nationaal contactpunt...

24-06-2013
PublicatiesProtocol
nationaal contactpunt, financiering, organisatie

Protocolakkoord tussen de federale overheid
en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de
Grondwet inzake preventie

28-09-2009
PublicatiesProtocol
preventie

Protocolakkoord van 15 mei 2012 tussen de Federale Regering en de
overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet
betreffende de implementatie van een jaarlijkse...

16-05-2012
Publicaties
overheidsuitgaven, public expenditure, drugs, alcohol, psychoactieve medicatie, tabak, monitoring

Protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128,130,135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden houdende afspraken tussen de federale overheid en de gemeenschappen inzake de...

29-06-2015
PublicatiesProtocol
richtlijn 2013/55/EG, beroepskwalificaties

Protocolakkoord van de ministers, die de volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, betreffende de registratie van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol door middel van de...

30-09-2013
PublicatiesProtocol
drugs, alcohol, TDI

Protocolakkoord betreffende de relatie tussen zorg- en bijstandsverleners van de erkende diensten voor thuishulp en beoefenaars van gezondheidszorgberoepen die werkzaam zijn in de thuiszorg

24-02-2014
PublicatiesProtocol
thuiszorg

Protocolakkoord tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet inzake het paramedisch beroep van ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer

05-11-2018
PublicatiesProtocol
niet-dringend patiëntenvervoer

Protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde over­he­den inzake de organisatie en fi­nan­­ciering van de voedselconsumptiepeiling 2022.

05-11-2018
PublicatiesProtocol
IMC, voedselconsumptiepeiling