Advies inzake het zorgvernieuwingsfonds voor de geestelijke gezondheidszorg

13-04-2000
PublicatiesAdviezen
zorgvernieuwingsfonds, geestelijke gezondheidszorg

Avenant bij het protocolakkoord zoals gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld bij artikelen 128, 130 en 136 van de Grondwet, en betreffende de preventie, meer bepaald...

29-03-2000
PublicatiesProtocol
preventie, hepatitis B, vaccinatie

Protocol tussen de federale regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van een gezondheidsenquête

29-03-2000
PublicatiesProtocol
organisatie, financiering

Gezondheidsbeleid: protocol inzake gegevensuitwisseling tussen de federale overheid en de overheden bevoegd voor gezondheidszorgbeleid krachtens de artikelen 128, 130, 135 van de grondwet

29-03-2000
PublicatiesProtocol
gegevensuitwisseling

Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Overheid en Overheden bedoeld bij artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende de preventie, meer bepaald de vaccinatie, tegen poliomyelitis...

29-03-2000
PublicatiesProtocol
poliomyelitis, preventie

Protokolakkoord van 29 maart 2000 betreffende de preventie, in het bijzonder de preventie tegen hepatitis B, afgesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en...

29-03-2000
PublicatiesProtocol
hepatitis B