Protocol tussen de federale regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van een gezondheidsenquête

29-03-2000
PublicatiesProtocol
organisatie, financiering

Overmaking van het advies van de NRZV m.b.t. de jaarlijkse enquête - actualisering van de klassieke gegevens

10-12-1998
PublicatiesAdviezen
klassieke gegevens, enquête, communicatie

Dit rapport is opgesteld door de werkgroep 'Palliatieve Middle Care' van de Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg, voorgezeten door dr. A. Peltier. Deze cel heeft als opdracht om "de noden inzake...

04-06-2021
PublicatiesStudies
Middle Care