Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2017 en instroom 2017.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

13-04-2018
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2017.

Voor elke beroepstitel die betrokken...

13-04-2018
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Beroeps- en competentieprofiel van de zorgassistent - bijlage van het advies 2018.01 van de FRV 

06-02-2018
PublicatiesDocumenten
compétences, assistant de soins

Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende de zorgassistent

06-02-2018
PublicatiesAdviezen
art infirmer, aide-soignant

Koninklijk besluit van 22 december 2017  houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde, gepubliceerd op 1ste februari 2018 

01-02-2018
Publicaties
législation, arrêté royal, nomination

Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende de opportuniteit van een systeem voor regulering van de deontologie van de beoefenaars van de verpleegkunde

14-11-2017
PublicatiesAdviezen
verpleegkunde, DEONTOLOGISCHE CODE