Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde van 29 januari 2019 met betrekking tot de verpleegkundigen houders van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd...

29-01-2019
PublicatiesAdviezen

Dit verslag analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling met verschillende bronnen : de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het...

21-01-2019
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, plankad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit verpleegkundigen, aantal actieve verpleegkundigen, beroepsactiviteit, professioneel statuut, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde
13-12-2018
PublicatiesAdviezen
HR, Advies, Artsen Specialisten, Tandartsen, verpleegdkunde, lachgas