Advies voor aanpassing van het K.B. van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts of een...

09-09-2021
PublicatiesAdviezen

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden en de ondervoorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde

02-04-2021
PublicatiesDocumenten

Advies 2021-01 van de Technische commissie voor verpleegkunde voor aanpassing van het
K.B. van 18 juni 1990 uitgebracht en gestemd in 2019-2020 tijdens de periode van lopende zaken,...

11-03-2021
PublicatiesAdviezen

Dit verslag analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling met verschillende bronnen : de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het...

02-03-2021
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, aantal verpleegkundigen, activiteit verpleegkundigen, beroepsactiviteit, professioneel statuut, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, evolutie