Hierbij wordt u geïnformeerd over een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de hervorming...

24-11-2023
Evenredigheid

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

HET IS NIET LANGER MOGELIJK TE REAGEREN

Hierbij wordt u geïnformeerd over 3 ontwerpen van Koninklijk besluit . Klik op de volgende link voor de...

18-10-2023
EvenredigheidWerkdocumenten

Gezamenlijk van de Federale Raad voor Verpleegkunde en van de Technische Commissie voor Verpleegkunde betreffende de activiteiten ADL en de verpleegkundige praktijk

15-06-2023
PublicatiesAdviezen

Dit advies betreft de adviesaanvraag d.d. 2 mei 2023 inzake de verpleegkundig specialist met bijkomende facultatieve vragen over het versterken van de scope of practice van verpleegkundigen en...

08-06-2023
Evenredigheid
Advies Hoge Raad van artsen, de verpleegkundig specialist

 

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Hierbij wordt u geïnformeerd over een ontwerp van koninklijk besluit bepalende de lijst van de verpleegkundige technische verstrekkingen...

05-06-2023
Evenredigheid