Samenvattende tabel van alle adviezen opgesteld door de Federale Raad voor verpleegkunde van 2014 -2016

02-06-2016
PublicatiesAdviezen
Adviezen, samenvattende, tabel

Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2015.

Voor elke beroepstitel die betrokken...

01-06-2016
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2015 en instroom 2015.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

01-06-2016
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde over de afstemming van de verpleegkundige opleiding op de uitvoering van handelingen die door de paramedische beroepen kunnen worden uitgevoerd

12-01-2016
Avis

De werkgroep “verpleegkunde” van de Planningscommissie medisch aanbod doet de volgende aanbevelingen, op basis van de resultaten van de verschillende scenario’s (basisscenario en 2 alternatieve...

04-12-2015
PublicatiesAdviezen
HWF, Advies, basisscenario, alternatief scenario, actieve verpleegkundigen, dynamisch kadaster, PlanCad, gegevenskoppeling, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, aantrekkingspercentage, slaagpercentage, activiteitsgraad, inactiviteitsgraad, consumptie-index