DE DEONTOLOGISCHE CODE  VOOR  DE  BELGISCHE  VERPLEEGKUNDIGEN IS DE BIJLAGE VAN HET ADVIES 2017.04 VAN DE FRV

14-11-2017
PublicatiesDocumenten
DEONTOLOGISCHE CODE

Advies  betreffende de registratie van de zorgkundigen als ze geslaagd zijn voor een eerste jaar bachelor, graduaat of brevet verpleegkunde

12-09-2017
PublicatiesAdviezen
aide-soignant, critères d'agrément

Activiteitenrapport van de FRKVA 2014 over de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit in de Belgische ziekenhuizen

 

12-07-2017
PublicatiesJaarverslagen

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2016 en instroom 2016.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

19-04-2017
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2016.

Voor elke beroepstitel die betrokken...

19-04-2017
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Activiteitenrapport van de FRKVA 2011-2013 over de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit in de Belgische ziekenhuizen

17-10-2016
PublicatiesJaarverslagen

Advies van de Federale Raad voor de Verpleegkundige over de Planningscommissie medisch aanbod «verpleegkundigen »

11-10-2016
PublicatiesAdviezen
planning, workforce, voorspellen

Advies van de Federale Raad voor de Verpleegkundige betreffende de praktijkassistent in de eerstelijnsgezondheidszorg

11-10-2016
PublicatiesAdviezen
Assistent, eerste lijn, eerstelijnsgezondheidszorg