Informatie

Dit verslag analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling met verschillende bronnen : de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Het geeft een gedetailleerde beschrijving van de activiteit van de verpleegkundigen: leeftijd, geslacht, gewest, gemeenschap, diploma, activiteitssectoren, beroepsstatus.... Deze activiteit wordt weergegeven voor het jaar 2016.

Een addendum dat de belangrijkste resultaten weergeeft per provincie werd eveneens gepubliceerd en kan u via deze link raadplegen: Addendum bij het rapport Verpleegkundigen op de arbeidsmarkt 2016.

 

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
GezondheidszorgberoepVerpleegkundige
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, plankad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit verpleegkundigen, aantal actieve verpleegkundigen, beroepsactiviteit, professioneel statuut, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde