Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende de conclusies van het RN4cast-onderzoek

13-01-2015
PublicatiesAdviezen
Advies, RN4cast, enquête

Advies van de  Federale Raad voor Verpleegkunde in verband met de deelname van verpleegkundigen aan het begeleidingscomité voor het "onderzoeksproject rond de identificatie van de palliatieve...

13-01-2015
PublicatiesAdviezen
Advies, begeleidingscomité, PICT, palliatieve zorgen

Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde in verband met de aanbevelingen van het onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij verpleegkundigen en artsen in Belgische ziekenhuizen

13-01-2015
PublicatiesAdviezen
burnout, Reconnaissance, étude

Dit document presenteert de resultaten van de analysewerken die het aantal actieve verpleegkundigen op de Belgische arbeidsmarkt plannen voor de periode 2009-2054.

Een planningsmodel wordt...

01-12-2014
PublicatiesStatistieken
HWF, scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, RIZIV, RSZ, planning, quota, model

Beleidsprioriteiten voor de legislatuur 2014 – 2018 van de Federale Raad voor Verpleegkunde

18-11-2014
PublicatiesAdviezen
beleidsprioriteiten, legislatuur

Toelichting van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot het koninklijk besluit van 21 februari 2014 houdende de lijst van handelingen van de hulpverlener-ambulancier en de...

16-09-2014
PublicatiesAdviezen
Verduidelijking, omzendbrief

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2013 en instroom 2013.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

01-08-2014
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2013.

Voor elke beroepstitel die betrokken...

01-08-2014
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de uitvoering van bepaalde technische verpleegkundige verstrekkingen

10-06-2014
PublicatiesAdviezen
verstrekkingen, activiteiten, Handelingen