Advies 2015/01 van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot het toedienen van vaccins door verpleegkundigen

22-09-2015
PublicatiesAdviezen
Advies, vaccins, toedienen

Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende het koninklijk besluit van 2 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd zorgprogramma voor pediatrische...

08-09-2015
Avis

Koninklijk besluit van 30 augustus 2015 tot wijziging van de samenstelling van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen

30-08-2015
WerkingWetgeving
wijziging, benoeming, besluit, 2015

Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2014.

Voor elke beroepstitel die betrokken...

15-05-2015
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2014 en instroom 2014.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

15-05-2015
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de tewerkstelling van vroedvrouwen op NIC en N* 

12-05-2015
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, verpleegkundige, neonatologie, NIC, N*

Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende het beroeps- en competentieprofiel van de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg als objectieve basis voor het toekennen van...

01-04-2015
PublicatiesAdviezen

Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende het beroeps- en competentieprofiel van de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg als objectieve basis voor het toekennen van...

01-04-2015
PublicatiesAdviezen
competentieprofiel, algemene zorg, beroepstitel