Advies inzake een aantal items betreffende de functies eerste opvang spoedgevallen en gespecialiseerde spoedgevallen (mc/v/ch/rb/rs.02.02)

11-03-1999
PublicatiesAdviezen
eerste opvang spoedgevallen, gespecialiseerde spoedgevallen, functies

Advies van de NRZV betreffende de voorstellen tot wijziging aan het besluit op de erkenningsnormen voor de functie gespecialiseerde spoedgevallen en voor de MUG functie

11-03-1999
PublicatiesAdviezen
erkenningsnormen, gespecialiseerde spoedgevallen, MUG, functie

Aanhangsel nr. 1 van 11 januari 1999 bij het Protocol van 15 juni 1989 tussen de Nationale Regering en de overheden bevoegd voor het gezondheidsbeleid krachtens artikel 59bis van de Grondwet met...

11-01-1999
PublicatiesProtocol
kalender, werken

Deeladvies inzake het zorgprogramma voor de oncologische patiënt
Theoretisch model kinderoncologie : specifiek programma kinderoncologie

10-12-1998
PublicatiesAdviezen
zorgprogramma, kinderoncologie, theoretisch model

Overmaking van het advies van de NRZV m.b.t. de jaarlijkse enquête - actualisering van de klassieke gegevens

10-12-1998
PublicatiesAdviezen
klassieke gegevens, enquête, communicatie

Actieplan voor de verpleegkunde van de Nationale Raad voor Verpleegkunde

15-09-1998
PublicatiesAdviezen
Actieplan

Advies inzake de erkenningsnormen voor de mobiele urgentiegroepen

14-07-1998
PublicatiesAdviezen
erkenningsnormen, mobiele urgentiegroepen