Protocolakkoord van de ministers, die de volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, betreffende de registratie van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol door middel van de...

30-09-2013
PublicatiesProtocol
drugs, alcohol, TDI

Protocolakkoord betreffende de relatie tussen zorg- en bijstandsverleners van de erkende diensten voor thuishulp en beoefenaars van gezondheidszorgberoepen die werkzaam zijn in de thuiszorg

24-02-2014
PublicatiesProtocol
thuiszorg

Protocolakkoord tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet inzake het paramedisch beroep van ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer

05-11-2018
PublicatiesProtocol
niet-dringend patiëntenvervoer

Protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde over­he­den inzake de organisatie en fi­nan­­ciering van de voedselconsumptiepeiling 2022.

05-11-2018
PublicatiesProtocol
IMC, voedselconsumptiepeiling

Protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en de  financiering van een nationaal contactpunt...

05-11-2018
PublicatiesProtocol
IMC, grensoverschrijdende gezondheidszorg

Protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden inzake het creëeren van een uniek digitaal loket bestemd voor de...

29-06-2015
PublicatiesProtocol
digitaal loket

Protocolakkoord betreffende de relatie tussen zorg- en bijstandsverleners van de erkende diensten voor thuishulp en beoefenaars van gezondheidszorgberoepen die werkzaam zijn in de thuiszorg

14-12-2009
PublicatiesProtocol
bijstandsverleners, thuiszorg

Monitoring van de publieke uitgaven m.b.t illegale drugs, alcohol, tabak en psychoactieve medicatie voor 2012 en 2013

16-06-2016
Tekstdocument