Wijziging van het K.B. dd. 10/04/91 inzake de psychiatrische gezinsverpleging

14-07-1994
PublicatiesAdviezen
1991, psychiatrische gezinsverpleging, verpleging

Koninklijk besluit van 30 augustus 2015 tot wijziging van de samenstelling van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen

30-08-2015
WerkingWetgeving
wijziging, benoeming, besluit, 2015

Koninklijk besluit van 9 januari 2014 tot wijziging van de samenstelling van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen

09-01-2014
WerkingWetgeving
wijziging, federale, raad, vroedvrouwen

Zorgfunctie psychiatrische urgenties: mobiele crisisinterventieteams en crisiseenheden

10-09-2009
PublicatiesAdviezen
zorgfunctie, psychiatrische urgenties, mobiele crisisinterventieteams, crisiseenheden

 Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en...

04-12-2008
PublicatiesAdviezen
centrum voor dagverzorging, erkenningsnormen, niet-aangeboren hersenletsels, hersenletsels