Advies m.b.t. het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend...

27-03-1997
PublicatiesAdviezen
KB, normen, erkenning, ziekenhuisapotheek

Advies inzake ziekenhuisopname van patiënten met multi-resistente tuberculose

27-03-1997
PublicatiesAdviezen
ziekenhuisopname, multi-resistente tuberculose, aanbeveling

Advies over een concept-regeling inzake de programmatie van de zware medisch-technische diensten

09-01-1997
PublicatiesAdviezen
programmatie, zware medisch-technische diensten

Advies betreffende het vaststellen van normen m.b.t. de revalidatiecentra voor de zelfregulatie van diabetici

10-10-1996
PublicatiesAdviezen
diabetici, revalidatiecentra, normen, zelfregulatie

Advies inzake voorstel tot bepaling van normen voor centra voor hyperbare zuurstoftherapie

19-09-1996
PublicatiesAdviezen
zuurstoftherapie, centra, normen