Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en...

04-12-2008
PublicatiesAdviezen
centrum voor dagverzorging, erkenningsnormen, niet-aangeboren hersenletsels, hersenletsels