Advies van de permanente werkgroep psychiatrie inzake de inhoud en de organisatie van de dringende psychiatrische hulpverlening

08-04-1999
PublicatiesAdviezen
dringen psychiatrische hulpverlening, organisatie, werkgroep psychiatrie, inhoud

Advies inzake overgangsbepalingen voor het verpleegkundig personeel tewerkgesteld in de functies : intensieve zorg , de mobiele urgentiegroep en de gespecialiseerde spoedgevallenzorg

08-04-1999
PublicatiesAdviezen
verpleegkundige personeel, urgentiegroep, gespecialiseerde spoedgevallenzorg

Advies van de permanente werkgroep psychiatrie van de NRZV m.b.t. het vaststellen van een specifieke programmatienorm voor de dienst Sp-psychogeriatrie in psychiatrische ziekenhuizen 

08-04-1999
PublicatiesAdviezen
programmatienorm, Sp-psychogeriatrie, psychiatrische ziekenhuizen, werkgroep

Advies van de permanente werkgroep psychiatrie : voorstel van een specifiek budget van financiële middelen voor de dienst Sp-psychogeriatrie

08-04-1999
PublicatiesAdviezen
budget, financiële middelen, Sp-psychogeriatrie, werkgroep

Advies inzake

11-03-1999
PublicatiesAdviezen
verpleegkundige-ziekenhuishygiënist, toezicht, comité voor ziekenhuishygiëne

Advies inzake een aantal items betreffende de functies eerste opvang spoedgevallen en gespecialiseerde spoedgevallen (mc/v/ch/rb/rs.02.02)

11-03-1999
PublicatiesAdviezen
eerste opvang spoedgevallen, gespecialiseerde spoedgevallen, functies

Advies van de NRZV betreffende de voorstellen tot wijziging aan het besluit op de erkenningsnormen voor de functie gespecialiseerde spoedgevallen en voor de MUG functie

11-03-1999
PublicatiesAdviezen
erkenningsnormen, gespecialiseerde spoedgevallen, MUG, functie

Aanhangsel nr. 1 van 11 januari 1999 bij het Protocol van 15 juni 1989 tussen de Nationale Regering en de overheden bevoegd voor het gezondheidsbeleid krachtens artikel 59bis van de Grondwet met...

11-01-1999
PublicatiesProtocol
kalender, werken