Advies van de permanente werkgroep RVT inzake de rust- en verzorgingstehuizen

08-01-1998
PublicatiesAdviezen
RVT, rusttehuizen, verzorgingstehuizen

Deeladvies bij het programma moeder-pasgeborene, het programma NIC en het programma pediatrie

08-01-1998
PublicatiesAdviezen
moeder-pasgeborene, NIC, kinderen

Samenvattende tabel met alle adviezen uitgegeven door de Federale Raad voor Verpleegkunde

01-01-1998
PublicatiesAdviezen
samenvattend, tabel

Advies inzake het beheer van gelden en goederen van patiënten opgenomen in ziekenhuizen

09-10-1997
PublicatiesAdviezen
gelden, goederen, opname ziekenhuis

Advies in verband met de mobiele urgentiegroepen (MUG) 

09-10-1997
PublicatiesAdviezen
mobiele urgentiegroepen, MUG

Advies m.b.t. de regeling van het liggend ziekenvervoer dat buiten de wet van 8 juli 1964 valt

02-10-1997
PublicatiesAdviezen
liggend ziekenvervoer, wet, divers