Advies inzake de adviesaanvraag bij hoogdringendheid inzake maatregelen en initiatieven in het kader van 1998- het jaar van het kind, dd. 10/06/98

11-06-1998
PublicatiesAdviezen
het jaar van het kind, maatregelen, 1998, kinderen

Interimadvies kinderoncologie en hematologisch en/of oncologisch dagziekenhuis

20-05-1998
PublicatiesAdviezen
kinderoncologie, hematologisch dagziekenhuis, oncologisch dagziekenhuis

Advies inzake het gebruik van farmaceutische producten in ziekenhuizen

23-04-1998
PublicatiesAdviezen
farmaceutische producten, ziekenhuizen

Advies inzake de nucleaire magnetische resonantie (afgekort de NMR) 

23-04-1998
PublicatiesAdviezen
nucleaire magnetische resonatie, NMR

Aanhangsel nr. 1 van 28 januari 1998 bij het Protocol van 9 juni 1997 gesloten tussen de Federale Regering en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet, over het te voeren...

28-01-1998
PublicatiesProtocol
ouderenzorgbeleid

Advies inzake het programma pediatrie in het kader van het nieuw ziekenhuisconcept

08-01-1998
PublicatiesAdviezen
ziekenhuisconcept, kinderen

Advies van de permanente werkgroep RVT inzake de rust- en verzorgingstehuizen

08-01-1998
PublicatiesAdviezen
RVT, rusttehuizen, verzorgingstehuizen

Deeladvies bij het programma moeder-pasgeborene, het programma NIC en het programma pediatrie

08-01-1998
PublicatiesAdviezen
moeder-pasgeborene, NIC, kinderen

Samenvattende tabel met alle adviezen uitgegeven door de Federale Raad voor Verpleegkunde

01-01-1998
PublicatiesAdviezen
samenvattend, tabel