Gezamenlijk van de Federale Raad voor Verpleegkunde en van de Technische Commissie voor Verpleegkunde betreffende de activiteiten ADL en de verpleegkundige praktijk

15-06-2023
PublicatiesAdviezen

De Hoge Raad Artsen bracht op 8 juni 2023 in consensus een positief advies uit inzake voorliggende
proportionaliteitstoets voor de 4 nieuwe beroepskwalificaties niveau 2 : viscerale,...

08-06-2023
Evenredigheid
Advies Hoge Raad van artsen, proportionaliteitstest, truncus communis niveau2 heelkunde

Dit advies betreft de specifieke erkenningscriteria van geneesheren-specialisten, stagemeesters en –diensten
voor de discipline Cardiale chirurgie (beroepstitel niveau 2). 

08-06-2023
Evenredigheid
Advies Hoge Raade, erkenningscriteria voor cardiale chirurgie

Dit advies betreft de specifieke erkenningscriteria van geneesheren-specialisten, stagemeesters en –diensten
voor de discipline thoracale heelkunde. 

08-06-2023
Evenredigheid
Advies Hoge Raad van artsen, erkenningscriteria tharcale heelkunde

Dit advies betreft de specifieke erkenningscriteria van geneesheren-specialisten, stagemeesters en –diensten voor de discipline vaatheelkunde. 

08-06-2023
Evenredigheid
Advies van Hoge Raad van artsen, erkenningscriteria vaatheelkunde

Dit advies betreft de adviesaanvraag d.d. 2 mei 2023 inzake de verpleegkundig specialist met bijkomende facultatieve vragen over het versterken van de scope of practice van verpleegkundigen en...

08-06-2023
Evenredigheid
Advies Hoge Raad van artsen, de verpleegkundig specialist

Dit is een eerste reactie van de Hoge Raad van artsen  over ‘diepe sedatie’ artt. 15-16 Wet Kwaliteitsvolle
praktijkvoering. 

08-06-2023
Evenredigheid
Advies Hoge Raad van artsen, diepe sedatie.