A2: Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde inzake de wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 1994 tot vaststelling van de erkenningsprocedure waarbij de beoefenaars van de...

27-04-2004
PublicatiesAdviezen
wijziging, erkenningsprocedure, beroepstitel

A1: Advies voor: een herziening van de normen m.b.t. de ziekenhuisdiensten wordt gevraagd.

15-06-2004
PublicatiesAdviezen
herziening, normen, ziekenhuisdiensten

20 OKTOBER 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit fysische...

24-10-2004
WerkingWetgeving
fysische geneeskunde, stagedienst, stagemeester

Adviesvraag van de Minister R. Demotte (RD/COHOP/JK/04159/201226) over de evolutie budget gezondheidszorg – aanpassingen van de referentiebedragen in de ziekenhuizen en vervanging van dit systeem...

10-11-2004
PublicatiesAdviezen
samenstelling, budget