Informatie

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Hierbij wordt u geïnformeerd over dit voorontwerp.

Deze informatie wordt meegedeeld in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.

Mededeling en mogelijkheid tot reactie tot en met 07/05/2023 op dit e-mail adres: plan.team@health.fgov.be

 

Meer info over de evenredigheidsrichtlijn

Extra informatie