EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Hierbij wordt u geïnformeerd over dit voorontwerp.

Deze informatie wordt meegedeeld in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een...

21-04-2023
Evenredigheid

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Hierbij wordt u geïnformeerd over dit voorontwerp.

Deze informatie wordt meegedeeld in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een...

21-04-2023
Evenredigheid

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Hierbij wordt u geïnformeerd over dit voorontwerp.

Deze informatie wordt meegedeeld in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een...

21-04-2023
Evenredigheid

Dit advies betreft de specifieke erkenningscriteria van artsen-specialisten, stagemeesters en -diensten voor de discipline gynaecologie-verloskunde (niveau2) 

21-04-2023
Evenredigheid
gynaecologie-verloskunde niveau 2

Op 16 maart 2023 adviseerde de Hoge Raad Artsen in consensus om nu reeds een dringend noodzakelijke aanpassing door te voeren inzake de criteria voor de stagemeester van de basisopleiding voorzien...

21-04-2023
Evenredigheid
inwendige geneeskunde

Dit advies betreft de toekomstige functie van een praktijkassistent in de huisartspraktijk. 

21-04-2023
Evenredigheid
praktijkassistent

Dit advies betreft de specifieke erkenningscriteria van geneesheren-specialisten, stagemeesters en –diensten voor de discipline cardiale chirurgie (beroepstitel niveau 2). 

20-04-2023
Evenredigheid
hartheelkunde

In het kader van de modernisering van de wet op de patiëntenrechten, die in 2022 twintig jaar bestond, hebben verschillende colloquia, debatten en parlementaire discussies geleid tot het...

20-04-2023
PublicatiesAdviezen