Informatie

Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2022.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de gezondheidszorg, worden de jaarstatistieken opgesplitst volgens de gewesten en provincie van domicilie, per leeftijdscategorie en volgens het geslacht van de personen die op 31/12/2022 geregistreerd staan in de federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars.
Elk tabblad in dit Excel-document geeft de detailstatistieken van een gezondheidszorgberoep weer.

Het volledige rapport van de jaarstatistieken 2022 kan u hier raadplegen. Dit rapport omvat eveneens informatie over de instroom van de gezondheidszorgberoepsbeoefenaars.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
Ambulancier niet dringend patiëntenvervoerArtsArtsen-specialistenAudicienAudioloogDiëtistErgotherapeutFarmaceutisch-technisch assistentGezondheidszorgberoepHuisartsKinesitherapeutKlinisch orthopedagoogKlinisch psycholoogLogopedistMedisch laboratoriumtechnoloogOrthoptist-optometristParamedische beroepenPodoloogTandartsTechnoloog medische beeldvormingVerpleegkundigeVroedvrouwZorgkundige
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage