Informatie

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Hierbij wordt u geïnformeerd over een ontwerpadvies van de Federale Raad voor de paramedische beroepen en de Technische Commissie voor de paramedische beroepen over de “Activiteiten van de Dagelijks Leven”. In het kader van dit ontwerp-advies wordt hier alleen publiciteit gemaakt. De evenredigheidsanalyse moet nog worden verricht.

Deze informatie wordt meegedeeld in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.

Mededeling, bijlageaanvraag en mogelijkheid tot reactie tot en met 05/06/2023 op dit e-mail adres : frpb-cfpp@health.fgov.be 

Meer info over de evenredigheidsrichtlijn 

Extra informatie