Advies van permanente werkgroep psychiatrie van de NRZV betreffende de medische activiteiten in de mobiele equipes van de projecten art. 107 - plus synthese en begeleidingsbrief

08-10-2015
PublicatiesAdviezen
NRZV, psychiatrie, netwerken en zorgcircuits

Advies over het pilotproject "Dagbehandeling voor eetstoornissen (anorexia nervosa, boulimie, binge eating)"  

12-02-2015
PublicatiesAdviezen
alimentair, financiering, behandeling, divers, zorgcircuit

 Advies betreffende de nodige opvangcapaciteit van het pilootproject “Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissituatie en voor personen in een...

09-01-2014
PublicatiesAdviezen
case manager, crisiseenheden, GGZ, mentale gezondheidszorg, psycische urgentie

Advies betreffende opmerkingen op de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis

14-03-2013
PublicatiesAdviezen
geestelijke gezondheidszorg, internering, GGZ