Advies inzake het ontwerp van samenwerkingsakkoord met betrekking tot jongeren met een psychiatrische problematiek die een delict hebben gepleegd (+ samenwerkingsakkoord)

12-10-2006
PublicatiesAdviezen
jongeren, samenwerkingsakkoord, psychiatrische problematiek, delictpleging

Advies inzake het ontwerp van samenwerkingsakkoord met betrekking tot jongeren met een psychiatrische problematiek die een delict hebben gepleegd

12-10-2006
PublicatiesAdviezen
jongeren, samenwerkingsakkoord, psychiatrische problematiek, delictpleging

Advies inzake dringende psychiatrische hulp in psychiatrische ziekenhuizen aan vreemdelingen zonder wettig verblijf

12-05-2005
PublicatiesAdviezen
psychiatrische ziekenhuizen, vreemdelingen zonder wettig verblijf, vreemdelingen

Advies betreffende de toekomstige ontwikkeling van de psychiatrische zorg in de thuissituatie in de sector van de geestelijke gezondheidszorg

08-07-2004
PublicatiesAdviezen
psychiatrische zorg, thuissituatie, geestelijke gezondheidszorg

Advies m.b.t. de ombudsfunctie in de ziekenhuizen en de samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten

26-02-2004
PublicatiesAdviezen
ombudsfunctie, ziekenhuizen, samenwerkingsverbanden, psychiatrische instellingen

Advies betreffende de psychologische functie in het algemeen en psychiatrisch ziekenhuis

13-11-2003
PublicatiesAdviezen
psychologische functie, algemeen ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis

Advies betreffende de ombudsfunctie in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

13-02-2003
PublicatiesAdviezen
ombudsfunctie, geestelijke gezondheidszorg, GGZ

3 JANUARI 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie en van geneesheren...

03-01-2002
WerkingWetgeving
volwassenpsychiatrie, psychiatrie, stagedienst

Advies inzake de operationalisering van de inhoud en organisatie van de dringende psychiatrische crisishulpverlening 

08-02-2001
PublicatiesAdviezen
organisatie, dringende psychiatrische crisishulpverlening, crisishulpverlening, psychiatrische crisishulpverlening