Aanhangsel bij het protocol gesloten tussen
de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128,
130, 135 en 138 van de Grondwet, over de organisatie van een
...

08-12-2008
PublicatiesProtocol
psychiatrische problematiek, misdrijf, jongeren

Protocol gesloten tussen de Federale Regering
en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de
Grondwet, over de organisatie van een zorgtraject voor jongeren
...

22-02-2007
PublicatiesProtocol
psychiatrische problematiek, misdrijf, jongeren

Advies inzake het ontwerp van samenwerkingsakkoord met betrekking tot jongeren met een psychiatrische problematiek die een delict hebben gepleegd (+ samenwerkingsakkoord)

12-10-2006
PublicatiesAdviezen
jongeren, samenwerkingsakkoord, psychiatrische problematiek, delictpleging

Advies inzake het ontwerp van samenwerkingsakkoord met betrekking tot jongeren met een psychiatrische problematiek die een delict hebben gepleegd

12-10-2006
PublicatiesAdviezen
jongeren, samenwerkingsakkoord, psychiatrische problematiek, delictpleging

Advies inzake dringende psychiatrische hulp in psychiatrische ziekenhuizen aan vreemdelingen zonder wettig verblijf

12-05-2005
PublicatiesAdviezen
psychiatrische ziekenhuizen, vreemdelingen zonder wettig verblijf, vreemdelingen

Advies betreffende de toekomstige ontwikkeling van de psychiatrische zorg in de thuissituatie in de sector van de geestelijke gezondheidszorg

08-07-2004
PublicatiesAdviezen
psychiatrische zorg, thuissituatie, geestelijke gezondheidszorg

Advies m.b.t. de ombudsfunctie in de ziekenhuizen en de samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten

26-02-2004
PublicatiesAdviezen
ombudsfunctie, ziekenhuizen, samenwerkingsverbanden, psychiatrische instellingen

Advies betreffende de psychologische functie in het algemeen en psychiatrisch ziekenhuis

13-11-2003
PublicatiesAdviezen
psychologische functie, algemeen ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis