Advies betreffende de ombudsfunctie in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

13-02-2003
PublicatiesAdviezen
ombudsfunctie, geestelijke gezondheidszorg, GGZ

3 JANUARI 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie en van geneesheren...

03-01-2002
WerkingWetgeving
volwassenpsychiatrie, psychiatrie, stagedienst

Advies inzake de operationalisering van de inhoud en organisatie van de dringende psychiatrische crisishulpverlening 

08-02-2001
PublicatiesAdviezen
organisatie, dringende psychiatrische crisishulpverlening, crisishulpverlening, psychiatrische crisishulpverlening

Advies m.b.t. inhoud, belang en organisatie van de zorgfunctie activering in de geestelijke gezondheidszorg

08-02-2001
PublicatiesAdviezen
zorgfunctie, geestelijke gezondheidszorg

Advies van de permanente werkgroep psychiatrie van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen :  krachtlijnen voor de uitbouw van de kinder- en jeugdpsychiatrische hulpverlening

10-06-1999
PublicatiesAdviezen
uitbouw, kinderpsychiatrische hulpverlening, jeugdpsychiatrische hulpverlening, werkgroep

Advies van de permanente werkgroep psychiatrie inzake de denominatie psychiatrische kliniek of psychiatrische dienst

08-04-1999
PublicatiesAdviezen
denominatie, pyschiatrische kliniek, psychiatrische dienst, werkgroep

Advies van de permanente werkgroep psychiatrie inzake de inhoud en de organisatie van de dringende psychiatrische hulpverlening

08-04-1999
PublicatiesAdviezen
dringen psychiatrische hulpverlening, organisatie, werkgroep psychiatrie, inhoud

Advies van de permanente werkgroep psychiatrie : voorstel van een specifiek budget van financiële middelen voor de dienst Sp-psychogeriatrie

08-04-1999
PublicatiesAdviezen
budget, financiële middelen, Sp-psychogeriatrie, werkgroep

Advies van de permanente werkgroep psychiatrie van de NRZV m.b.t. het vaststellen van een specifieke programmatienorm voor de dienst Sp-psychogeriatrie in psychiatrische ziekenhuizen 

08-04-1999
PublicatiesAdviezen
programmatienorm, Sp-psychogeriatrie, psychiatrische ziekenhuizen, werkgroep